xf

Featured Posts

dilluns, 17 de desembre de 2018

LA OLA: UN FILM QUE NO DEIXA INDIFERENT

Aquests últims dies de 2018 hem visionat la pel·lícula "La ola" a classe; un film que dona molt de sí i que admet múltiples reflexions per a vosaltres adolescents, però també sobre valors socials i sistemes polítics i econòmics no molt llunyans en el temps...


+

L'activitat que hem comentat a classe és escriure unes reflexions del film; extraient-ne les idees claus que en traieu, conclusions, reflexions, anàlisi dels personatges principals,... Perquè no sigui tan difícil us poso unes preguntes que us serveixin d'ajuda per fomentar el vostre discurs. Avís, no ha de ser pregunta- resposta ni heu de contestar-les totes. És una activitat obligatòria que l'heu de realitzar abans del 8 de gener aquí mateix al bloc. (Recomanació: fer-ho en un word primer per evitar que se us esborri i després penjar-ho al bloc).

- Quina conducta i valors es donen a la pel·lícula perquè l'autocràcia sigui possible?

- Pertànyer a un grup d'iguals ens fa sentir millor o ens pot arribar a perjudicar?

- Quin paper hi juga el professor Rainer Wenger a la pel·lícula? Creieu que actua correctament? N'és el culpable?

- Destaqueu un dels personatges que us hagi colpit més i argumenteu el perquè. Us heu identificat amb algun d'ells?

- Tot i que el film acaba de la pitjor manera possible, creieu que en podem extreure alguna reflexió positiva? Quines?

- A la pel·lícula es parla sobre el retorn dels uniformes a les escoles i instituts. Avantatges i inconvenients? A favor o en contra? Argumenteu-ho.

-  El film és basaT en un fet real. Investigueu on va passar i per a què creieu que va sorgir la idea?

- Quines són les causes per les quals pot sorgir un règim autoritari en una societat? Quins moviments polítics i socials surten a la pel·lícula?

- Creieu que una altra dictadura seria possible en la societat d'avui en dia?

- Com sabeu, en els darrers anys els partits d'extrema dreta estan agafant rellevància en el panorama polític europeu. Recentment a les eleccions a Andalusia hem vist la irrupció del partit VOX. Per què creus que sorgeixen novament aquestes ideologies? Quines conseqüències se'n deriven? Què n'opineu?

Us recomano que llegiu aquests dos articles d'opinió recents abans de respondre a les preguntes:

No passaran!

Un professor d'Història reflexiona sobre el perquè uns seus exalumnes han votat VOX.

Espero que la pel·lícula us hagi agradat, que tots anem aprenent una mica més, creixent i, sobretot,  saber trobar el camí correcte nosaltres mateixos.

Una forta abraçada de + de 5 segons i molt bones festes a totes i a tots!

L'AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES A DEBAT

Les notes de secundària canviaran al juny: sense números i per assoliments
Desapareixen les puntuacions de l'1 al 10 i l'avaluació es farà per assoliment de competències

Els estudiants de secundària obligatòria ja han acabat els exàmens i la setmana que ve ja rebran els butlletins amb les notes. En molts casos ja es trobaran que el sistema d'avaluació ha abandonat les qualificacions numèriques per qualificacions per competències.Els alumnes s'hauran d'acostumar a una nova nomenclatura amb les sigles AE, AN, AS o NA. Un sistema que ja es fa servir a l'educació primària des de fa dos anys.

partir d'ara, els alumnes que treguin entre un 9 i un 10, una qualificació d'excel·lent de tota la vida, veuran com en el butlletí els apareix AE, que vol dir que l'alumna ha fet un "assoliment excel·lent" de la matèria.

Una nota entre un 7 i un 8, tradicionalment un notable, serà un AN, "assoliment notable".

I atenció, perquè desapareix la diferència entre el bé i el suficient. S'unifiquen en AS, "assoliment satisfactori", totes les notes entre el 5 i el 6.

I per sota del cinc, sense distincions, l'insuficient es dirà "no assoliment".

Aquest nou sistema d'avaluació l'hauran de seguir obligatòriament tots els instituts a partir del mes de juny. De fet, els números no desapareixen del tot; a cada nivell d'assoliment se li dona un valor de l'1 al 4, per poder fer la mitjana en cas que l'alumne se'n vagi a estudiar fora de Catalunya, o a l'hora de fer el pas cap a FP o batxillerat.

+

Alumnes, professors i famílies es comencen a habituar a aquest canvi... però no convenç a tothom.

Per alguns és més fàcil avaluar la competència d'un alumne en una determinada matèria segons els seus assoliments abans d'avaluar-la amb números. També defensen que el nou sistema permet acostar-se i veure com progressa cada alumne com a persona, sense homogeneïtzar, que és el que feia una nota numeral.

Altres consideren que si es perden les notes numèriques, dos alumnes que tinguin fins a dos punts de diferència en un examen tindran la mateixa nota final i es pot perdre informació de l'avaluació real de l'alumne.

Pel Departament d'Educació, es passa a avaluar qualitativament, d'acord amb el nou currículum, centrat en les competències de l'alumnat. Es valora la capacitat de l'alumne per resoldre situacions reals a partir del que s'ha après a l'aula.

Tot i que els docents estan rebent formació de com s'ha d'aplicar el nou sistema, alguns consideren que és insuficient. El Sindicat de Professors de Secundària creu que aquest sistema suposa un pas enrere i provoca desconcert entre el professorat.
REDACCIÓ 
https://www.ccma.cat/
[Consulta:  17 de desembre de 2018]

OBRIM EL DEBAT:

- Creieu que aquest nou sistema d'avaluació afavorirà com diu el Departament d'Ensenyament a Acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes?

La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes pel que fa als continguts i al grau d’assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. Aquesta avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. En aquest sentit, cal destacar que l’alumne és part activa del seu procés d’aprenentatge i  que l’avaluació li aporta l’orientació necessària per millorar-lo.            Departament d'Ensenyament

- Quins avantatges i inconvenients trobeu a l'avalaució per competències?
- Quins canvis proposaríeu per millorar el sistema educatiu a Catalunya? Per què?

Per poder respondre us recomano veure aquest vídeo de fa uns anys:
- Realitza una cerca i posa exemples de sistemes educatius al món que funcionin. Per què?
- Quins canvis proposaries a la nostra eccola per fer-la més atractiva per als alumnes? Argumenta-ho.
- Sempre critiquem el sistema i el professorat. Creieu que l'alumnat també podria fer autocrítica? Per què?
- Com gestionaríeu el tema del mòbil a les aules?
...